RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o.

Společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. vznikla v březnu roku 1994 jako RITSCHNY s.r.o. Od počátku své existence se orientujeme na výkup kovového odpadu a barevných kovů od firem opavského regionu. V roce 2000 se naše činnost rozšířila o výkup papíru, skla, akubaterií a balících fólií. Pro řadu našich dodavatelů tak zajišťujeme kompletní péči o odpadové hospodářství. Naši pozici na poli zpracovatelů kovového odpadů a barevných kovů posílil v roce 2010 vstup nového vlastníka, společnosti TSR Czech Republic s.r.o.. Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu ISO 9001: Systém řízení jakosti v oboru sběru, třídění a prodej kovového odpadu, papíru, sklad a odpadů barevných kovů. Zpracovaný šrot dodáváme do hutí a sléváren v rámci regionu i do zahraničí hranice: našimi odběrateli jsou ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny, Evraz, CMC Zawiercie.


Nabízíme

Kovy
Na našich sběrnách vykupujeme od občanů i firem železný šrot, litinu, barevné kovy, akubaterie. Při větších množstvích zajistíme nakládku a odvoz. Naše váhy jsou pravidelně úředně kalibrovány. Pro aktuální ceny kontaktuje naše sběrná místa.
Papír
Na všech sběrnách vykupujeme papír, lepenku, noviny, časopisy. Tyto odpady jsou dále tříděny v návaznosti na požadavky odběratelů z řad zpracovatelů papíru.

Naše provozovny

 

Aktuality

v nedávné době jsme pořídili nové malé nákladní auto z důvodu lepších emisí a zlepšení obsluhy našich zákazníků.

pořízení nového zametacího stroje:

i díky dotacím EU a rozpočtu ČR  se nám podařilo v březnu 2014 pořídit zametací stroj díky čemu se významně sníží výskyt prachu v ovzduší a tím dojde ke zlepšení životního prostředí.

Děkujeme všem zůsčastněným.

Hliník se přestěhoval do Opavy :)

Na závěr školního roku byla vyhodnocena soutěž pro školy ve sběru hliníku. Nejlepšími sběrači hliníku se staly ZŠ Mokré Lazce (celkem 69 kg; 1,57 kg na žáka), ZŠ a MŠ Branka u Opavy (celkem 114 kg; 1,21 kg na žáka) a ZŠ T. G. Masaryka, Opava-Riegrova (celkem 466 kg; 0,96 kg na žáka), která zároveň sesbírala celkově největší množství hliníku.

iso 9001