01.07.2013 09:00

Opavská Hláska informovala o výsledcích soutěže ve sběru hliníku


Hliník se přestěhoval do Opavy :)

Na závěr školního roku byla vyhodnocena soutěž pro školy ve sběru hliníku. Nejlepšími sběrači hliníku se staly ZŠ Mokré Lazce (celkem 69 kg; 1,57 kg na žáka), ZŠ a MŠ Branka u Opavy (celkem 114 kg; 1,21 kg na žáka) a ZŠ T. G. Masaryka, Opava-Riegrova (celkem 466 kg; 0,96 kg na žáka), která zároveň sesbírala celkově největší množství hliníku.

Soutěž probíhala po celý školní rok na mateřských a základních školách na území ORP Opava. Úkolem žáků bylo odevzdat co nejvíce odpadního hliníku do zpětného odběru.

„Smyslem soutěže je podpořit sběr a využití především u tenkostěnného hliníku, který zpravidla zbytečně končí jako odpad na skládkách. Přitom proces výroby hliníku z bauxitové rudy je velmi energeticky i finančně nákladný. Zároveň při něm vzniká veliké množství toxického odpadu. Druhým cílem je podporovat u dětí návyky šetrné k životnímu prostředí.“

Do soutěže bylo zapojeno celkem 20 škol, které dohromady sesbíraly 2245 kg hliníku. Ten odevzdávaly ve sběrně společnosti Ritschny kovošrot a sběrné suroviny, s. r. o., která jej od dětí klasicky vykoupila. Takto získaný tenkostěnný hliník byl dále využit jako struskotvorný materiál při výrobě oceli, tlustostěnný hliník byl recyklován na materiál pro další výrobu.

Přestože i při recyklaci hliníku vzniká řada nebezpečných látek, spotřeba energie je oproti výrobě z rudy asi 5 -10%-ní. Nejlepší cestou tedy je vzniku hliníkového odpadu předcházet a v případě, že takový odpad přece jen vznikne, jej recyklovat.

Sběr hliníku bude nadále pokračovat. Hliník mohou do sběrny nosit i běžní občané.

Zpravodaj Hláska, červenec-srpen 2013, 7/2013 (pdf, strana 26)


Nabízíme

Kovy
Na našich sběrnách vykupujeme od občanů i firem železný šrot, litinu, barevné kovy, akubaterie. Při větších množstvích zajistíme nakládku a odvoz. Naše váhy jsou pravidelně úředně kalibrovány. Pro aktuální ceny kontaktuje naše sběrná místa.
Papír
Na všech sběrnách vykupujeme papír, lepenku, noviny, časopisy. Tyto odpady jsou dále tříděny v návaznosti na požadavky odběratelů z řad zpracovatelů papíru.

Naše provozovny

 

Aktuality

V souvislosti  s usnesením  vlády č. 211 ze dne 14.3.2020 je do 1.4.2020 omezen drobný výkup pro občany.  Firemní dodavatele obsloužíme na provozovně: Vávrovická 267/91, Opava. Děkujeme za pochopení.
Na pobočce v Dolním Benešově platí z důvodu nemoci do konce března mimořádná otevírací doba: čtvrtek -> 8:00 -15:00, pátek -> 8:00 -15:00 a sobota -> 8:00 – 11:00. Ostatní dny je pobočka uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Alko či nealko PIVO jako dárek k výkupu nad 200kg železa nebo 50kg barevných kovů!!!
v nedávné době jsme pořídili nové malé nákladní auto z důvodu lepších emisí a zlepšení obsluhy našich zákazníků.

pořízení nového zametacího stroje:

i díky dotacím EU a rozpočtu ČR  se nám podařilo v březnu 2014 pořídit zametací stroj díky čemu se významně sníží výskyt prachu v ovzduší a tím dojde ke zlepšení životního prostředí.

Děkujeme všem zůsčastněným.

Hliník se přestěhoval do Opavy :)

Na závěr školního roku byla vyhodnocena soutěž pro školy ve sběru hliníku. Nejlepšími sběrači hliníku se staly ZŠ Mokré Lazce (celkem 69 kg; 1,57 kg na žáka), ZŠ a MŠ Branka u Opavy (celkem 114 kg; 1,21 kg na žáka) a ZŠ T. G. Masaryka, Opava-Riegrova (celkem 466 kg; 0,96 kg na žáka), která zároveň sesbírala celkově největší množství hliníku.

iso 9001